Melyik alapiskolába iratta gyermekét?  
Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja
 
Hírek

Gömör és Nógrád tehetségei  
Gömör és Nógrád tehetségei Gömörből és Nógrádból 12 alap- és középiskola közel 300 diákja vett részt június 12-én, Tornalján a helyi magyar alapiskolában megrendezett emléknapon. 24 csapat mérte össze tudását egy pedagógiai projekt keretén belül, melyet a szervezők Kazinczy Ferenc születésének 250., Radnóti Miklós születésének pedig 100. évfordulója alkalmából hirdettek meg.

A projektnap célja: az anyanyelv éve alkalmából tisztelegni a nemzet nagy elődeinek emléke előtt; felhívni a figyelmet az anyanyelv veszélyeztetettségére és tisztaságának megóvására, gazdagságának gyarapítására, nyelvédesanyánk szeretetére, a palóc nyelvjárás szépségének megőrzésére; hovatartozásunk és a táj, a haza szeretetének megerősítésére; a hagyományok ápolására és megbecsülésére; Gömör és Nógrád kulturális kincseinek számbavételére, megőrzésére.

A projektnek pedagógiai céljai és hozadékai között kell említeni azoknak a készségeknek, kompetenciáknak a kialakítására megteremtett lehetőséget, melyek a tudás használhatóságát és a megszerzett tudás alkalmazását teszik lehetővé. A projekt lelke a belső motivációra épülő mélységelvű tudásbővítés, amelyhez elengedhetetlen a csapatalakítás, az együttműködésen alapuló közös tanulás képességének kimunkálása. A projekt a tudás megtervezése, az osztálytermen kívüli új tanulási környezet kialakítása, az élményalapú tudásszervezés, az önálló tanulásfejlesztés, a döntés és felelősségvállalás képességének fejlesztése, a hatékony párbeszéd és vitakultúra megtanulása. A program nem kötődik tantárgyakhoz, illetve a tantárgyak koncentrációja jellemzi, ezért életszerűek és komplexek a létrehozott produktumok. Ám a pedagógiai projektet készíteni, abban részt venni nagyfokú kreativitást igényel.


Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföldem


A Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföldem c. projekt a Kazinczy Ferenc és Radnóti Miklós évfordulókhoz kapcsolódva arra ösztönözte a régió alap- és középiskolás résztvevőit, hogy mutassák be a palócság értékeit, hozzák vissza az élő nyelvhasználatba a rég elfelejtett tájszavakat és a régi mesterségek, szerszámok megnevezését, járjanak utána szülőfalujuk dűlőneveinek, fejtsék fel az elnevezés kialakulását és történetét, készítsenek filmet a még hagyományőrző öregekről, mutassák be a régi mesterségek gyakorlását (szövés, fonás, fafaragás), örökítsék meg szülőfalujuk régi épületeit, a még élő öregek arcát, kutassák fel családfájukat – készítsenek posztereket, powerpointos bemutatókat, alkossák meg szülőfalujuk makettjét a település utcáinak megnevezésével, készítsenek receptkönyvet palóc ételek receptjeiből, kutassák fel Kazinczy nyomát Gömörben és Kassán, készítsenek történelmi tanulmányutat Kassára és Eperjesre, Radnótival kapcsolatban térképezzék fel a költő és Nemesradnót kapcsolatát. Számtalan feladat, ami nem tankönyvi anyag, hanem sokkal több annál.


Palóc értékek


Június 12-én Tornalján a Kazinczy Ferenc nevét viselő alapiskola nagyszerű vendéglátója volt a projektnek. Számtalan kísérő rendezvény: palóc ételek elkészítése, kiállítások, kézműves mesterségek megtanulása tette élményszerűvé a Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföldem projektnapot.

A gömöri és nógrádi iskolások felkészültsége, a projekt altémáinak kifejtése, a tartalom technikai megjelenítése gazdag volt és a teljesség igényével hatott.

Kedves színfoltja volt a napnak a kisiskolások (Tornalja, Méhi, Deresk, Harkács) komoly felkészültsége, akik tartalmas előadásokat készítettek szülőfalujuk dűlőneveiről, a kenyér készítéséről, a juhnyírásról, a méhi ásatásokról. A résztvevők: tanulók és tanárok – felkészülésük érdeméül értékes könyveket, ízléses oklevelet és Cselényi Árpád művésztanár e napra készített emlékplakettjét vihették magukkal a találkozás emlékeként.

A projektnap a találkozások ünnepe is volt, hogy emlékezzünk, tervezzünk a jövőnek és növekedjünk kultúránkban, egymást növeljük, ismereteinket tágítsuk. Találkozni is, ünnepelni is kell és jó, ha azokat tartalmas dolgokkal tudjuk megtölteni, mint Tornalján.
 
Ha tetszett a cikk, ossza meg másokkal is!  Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja

Mierová  65
982 01 Tornalja
Telefon: 047/552 23 96

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::