Melyik alapiskolába iratta gyermekét?  
Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja
 
Iskolánk

  Iskolánkról

A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola a Nagyrőcei járás legnagyobb teljes szervezettségű magyar alapiskolája. A város és az iskola körzetébe tartozó községek tanulói oktatását – nevelését vállaljuk fel.
A 2009/2010-es tanévben iskolánkon összesen 764 tanuló tanul, ebből 272 az alsó tagozaton. Az oktató – nevelő tevékenységet 58 szakképzett pedagógus végzi. Az alsó tagozat mellett napköziotthon működik, ahol a tanuló felkészülhet a következő tanítási napra.
A tanítás két épületben folyik. A „B” épületben az alsó tagozat – 1., 2., 3. évfolyam – tanulói, valamint az előkészítő osztály van elhelyezve. A 4. évfolyam valamint a felső tagozat tanulói az „A” épület tantermeiben végzik foglalkozásaikat. A tanulók rendelkezésére áll a jól felszerelt tornaterem öltözőkkel és zuhanyzókkal. Az épület mellett rendezett játszótér található, mely megfelel a tanulók mozgásigényeinek. A helyben található étteremben tízóraizási és ebédelési lehetőséget kínálunk tanulóinknak. A főépületben a tornatermen kívül könyvtár, különböző szaktantermek – informatikai és nyelvi terem, büfé áll a tanulók rendelkezésére.
A tanévnyitón az 1. évfolyam tanulóinak tanszercsomagot adunk át, mely anyagi segítséget jelent a szülők számára gyermekük iskolakezdéséhez, és pozitív élményt az iskolába lépő gyermek számára. Ezt a tanszercsomagot a Pázmány Péter Alapítványhoz benyújtott pályázat segítségével tudjuk biztosítani tanulóink számára. A Rákóczi Szövetség jóvoltából 10 000 Ft értékű beíratási ösztöndíjat adunk át a tanulóknak. A hátrányos helyzetű tanulók részére szociális támogatást biztosítunk – útiköltség, étkezési támogatás, tanszercsomag, tanulmányi ösztöndíj.


Oktató-nevelő munka

Az alsó tagozaton lehetőséget nyújtunk a még nem iskolaérett, de iskolaköteles gyermekeknek az iskolai munkára való felkészülésre. Ebből a célból a „B” épületben helyeztük el az előkészítő osztályt, melyben órarend és tanterv szerint zajlik a tanulók felkészítése speciális pedagógus irányításával. A beszédhibával küzdő tanulókkal az iskola logopédusa foglalkozik.
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók csökkentett létszámú osztályokban tanulhatnak, ahol több lehetőség van a tanulókkal való egyéni foglalkozásra. Külön gondot fordítunk a kimagasló képességű tanulók egyéni fejlesztésére, lehetőséget biztosítunk számukra, hogy tudásukat, tehetségüket különböző tanulmányi és tehetségi versenyeken kamatoztathassák hazai és külföldi szinten.
A felső tagozaton matematikai és nyelvi tagozatú osztályokban tanulhatnak tovább a tanulók. Ehhez a tanulók jó tanulmányi előmenetelén kívül szükséges a belépő felmérők eredményes elvégzése is.
A tehetséggondozás a felső tagozaton is továbbfolytatódik.

Az anyanyelv és idegen nyelv oktatása

Az alapiskola alsó évfolyamaiban az anyanyelv oktatása az Apáczai tankönyvcsomag alkalmazásával folyik. A helyesírás gyakorlása a CED differenciált feladatmegoldás módszerét alkalmazzuk.
A szlovák nyelv oktatásánál alkalmazzuk a Skabela-Bóna módszer valamint az Ypsilon tankönyvcsomag nyújtotta lehetőségeket. Nagy gondot fordítunk a tanulók kommunikációs készségeinek fejlesztésére.
Az anyanyelv oktatása a felső évfolyamokban is szakképzett pedagógusokkal a tantervi követelményeknek megfelelően folyik. Az irodalmi órák színvonalát videofelvételek, CD, DVD hang-és képanyagok segítségével biztosítjuk. Az olvasóvá nevelést a jól felszerelt és mindenki számára könnyen elérhető könyvtár, az ott megtartott élményszerű irodalmi órák teszik lehetővé.
A 3. évfolyamtól kis csoportokban heti két órában tanítunk angol ill. német nyelvet. A felső évfolyamokban az idegen nyelv oktatása tovább folyik, ill. a 8. évfolyamtól második idegen nyelv is választható. A nyelvi osztályokban emelt óraszámban – heti 4 óra – tanítjuk az idegen nyelvet.
A szlovák nyelv oktatása terén az alapismeretek átadásán kívül külön hangsúlyt fektetünk a tanulók beszédkészségének fejlesztésére.


A természettudományok terén

A matematikai osztályokban emelt óraszámban tanítjuk a természettudományi tantárgyakat (matematika, fizika, kémia)
A természettudományi tárgyak oktatása szaktantermekben történik
Az informatika órákon tanulóink megismerkedhetnek a leggyakrabban használatos számítógépes programokkal. Az oktatás korszerű számítógépeken, kis csoportokban történik.

A nevelés terén

- Az alsó tagozaton a tanulók nevelésével a tanítási órákon, az órák közötti szünetekben, ill. a napközi otthon tevékenységén keresztül foglalkozunk.
- Gondot fordítunk a tanulók esztétikai nevelésére
- A képzőművészeti foglalkozásokon alsó és felső tagozaton is különféle művészeti technikákkal ismertetjük meg a tanulókat.
- Külön gondot fordítunk a tanulók mozgáskultúrája tánc-és sporttevékenységeken keresztül
- Tanterv szerint vesznek részt tanulóink úszó- ill. sítanfolyamon. A nevelés magasfokát nyújtja az alsó tagozaton működő színjátszó, ill. felső tagozaton az irodalmi csoport
- Tanulmányi kirándulásokon ismerkedhetnek tanulóink hazánk szépségeivel, kulturális értékeivel.

Továbbtanulás

Tanulóinkat a kilencéves iskola utolsó évfolyamában intenzíven felkészítjük az általuk kiválasztott középiskolában való helytállásra. Iskolalátogatásokkal, exkurziókkal, segítjük tanulóinkat abban, hogy könnyebb legyen a pályaválasztás ill. jobban megismerhessék majdani középiskolájukat.

Eredményeink

Tanulóink rendszeresen jelen vannak az iskolák számára meghirdetett tanulmányi ill. tehetségi versenyeken – Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny, Duna Menti Tavasz, Zrínyi Ilona nemzetközi matematikai verseny, matematikai, kémiai, biológiai, fizikai, földrajzi, idegen nyelvi olimpiászok, matematikai pitagoriász, Poznaj slovenskú reč, Dobré slovo, Európa v škole, rajz és sportversenyek – járási, kerületi, sőt országos eredményekkel is dicsekedhetünk. Határon túli versenyekre is eljuttatjuk tanulóinkat.
Ünnepi műsorainkkal jelen vagyunk a város és a CSEMADOK szervezet rendezvényein, kedveskedünk nyugdíjas otthon lakóinak.
Az országos Monitor 9 mérések alkalmával évente jó eredménnyel szerepelnek tanulóink, az előző iskolai évben átlagon felüli eredményt értek el.
Tanulóink felvételi eredményei jók, sikeresen beilleszkednek az általuk választott közép és szakiskolákba.

Szabadidős tevékenység

Iskolánk a szabadidő hasznos eltöltésének számtalan lehetőségét kínálja tanulóinak. Elsősorban könyvtárunk tart számot a tanulók érdeklődésére, teszi lehetővé a tanulók egyéni továbbtanulását.
A következő szakköri tevékenységek közül választhatnak tanulóink érdeklődésüknek megfelelően a 2008/2009-es tanévben:

Az alsó tagozaton:

Matematika - Kiss Sarolta
Szlovák konverzáció - Czetner Hajnalka
Énekkar - Kiss Tamás
Rajzkör - Varga Sándor
Sportkör - Asztalos Erika, Aleva László, Horváth Zsuzsa
Kézműves mesterségek - Babús Melinda
Színjátszókör - Mészáros Piroska, Okos Zsuzsa
Ügyes kezek - Timár Csilla
Olvasókör - Farkas Éva
Napközi - a nevelőnők vezetésével
Angol kör - Bódi Szilvia

A felső tagozaton:

1. Angol kör - Dubovsky Norbert
2. Angol kör / kezdőknek/ - Kovács Beáta
3. Informatika - Tóth Klára
4. Informatika - Imrecze Csaba
5. Helyesírási szakkör / magyar nyelv/ - Dubovsky Norbert
6. Pravopisný krúžok – Kosztúr Ágnes
7. Filmklub / földrajz/ - Varga Csaba
8. Földrajz - id. Pierzchala józsef
9. Turisztika - ifj. Pierzchala József
10. Környezetvédelem - Oravec Anita
11. Kézműves kör - Galo Nikola
12. Kézműves kör - Kovács Andrea
13. Konverzácia v slovenskom jazyku – Dubovsky Anna
14. Konverzácia v slovenskom jazyku - Kovács Andrea
15. Német kör / kezdőknek/ - Czikora Ilona
16. Orosz nyelv – Kucsera Dóra
17. Matematika – Kiss Géza
18. Matematika – Deákpál Mária.
19. Ügyes kezek - Csernok Erzsébet
20. Sportkör - Szögedi Dénes, Székesi László


Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tornalja

Mierová  65
982 01 Tornalja
Telefon: 047/552 23 96

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::