Mi leszek ha nagy leszek?  
Kereskedelmi Akadémia (Nagymegyer)
 
Iskolánk

Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium,
Bratislavská 38, Vežký Meder - Nagymegyer

Az iskola célja, hogy magas szintű általános műveltséget nyújtva: 
- felkészítse a tanulót a felsőfokú továbbtanulásra, 
- átadja a tanulóknak az értelmiségi léthez szükséges ismereteket, 
- segítse a tanulót az alap- és középfokú nyelvvizsgára való felkészülésben, 
- lehetőséget adjon az ECDL nemzetközi oktató-program keretén belül az Európai számítógép-felhasználói jogosítvány megszerzésére az iskola saját vizsgaközpontjában.

A választható tantárgyak rendszere és szerkezete lehetőséget ad a tanulónak arra, hogy céljainak és érdeklődésének megfelelően választhassa meg az érettségi vizsga tantárgyait, a vizsga szintjét, és így sikeresen szerepelhessen a felvételi vizsgákon ill. felsőfokú tanulmányai során.

Tanulmányi programunkba emelt óraszámmal iktattuk be az informatikát, heti 2/3/2/2 óraszámmal évfolyamonként.
A tanulók a négy év folyamán csoportos oktatásban két idegen nyelvet, angol és német nyelvet tanulnak. Az egyiket haladó szinten évfolyamonként heti 4/4/6/6 órában, a másikat kezdő szinten heti 2/2/2/2 tanítási órában.

 

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Vežký Meder – Nagymegyer

Tanulmányi szakok:
6317 6 kereskedelmi akadémia
6324 6 regionális idegenforgalmi menedzsment

A képzés formája: 
- 4 éves nappali képzés alapiskolák végzős diákjai számára – mindkét tanulmányi szakon, 
- 2 éves nappali szakképzés a nem ökonómiai végzettséggel rendelkező, középiskolát végzett diákok számára – kereskedelmi akadémia szakon.
A kereskedelmi akadémia szakon végzett diák szakképzett munkaerő, felkészült gazdasági feladatok elvégzésére, információszerzésre és feldolgozásra a termelés, közellátás, marketing, menedzsment, közigazgatás, könyvvitel és a pénzgazdálkodás szakterületein.

A regionális idegenforgalmi menedzsment szakot végzett diák képzett szakember, aki alkalmas regionális idegenforgalmi munkára.

Študijné odbory:
6317 6 obchodná akadémia
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu

Forma štúdia: 
- denné štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ – obidva odbory 
- denné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl neekonomického zamerania – odbor: obchodná akadémia
Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je kvalifikovaný pracovník schopný vykonáva ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.
Absolvent študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný vykonáva pracovné činnosti a rôzne aktivity v regionálnom cestovnom ruchu.


Kereskedelmi Akadémia

Bratislavská 38
932 01 Nagymegyer
Telefon: 0315552321

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: Š 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::