Tekintse meg óvodáinkat!  
Alapiskola és Óvoda Dióspatony
 
Óvodánk

Dióspatony község a Duna Menti-síkságon, Csallóköz szívében található. Szlovákia délnyugati részén, a Nagyszombati kerületben, azon belül is a Dunaszerdahelyi járásban, Dunaszerdahely járási székhelyű várostól nyugatra, 8 km-re. Nagyabony, Szentmihályfa, Kisfalud és Patonyrét településekkel határos. A község ezen a néven 1808-ban jött létre Dióspatony és Förgepatony községek egyesülésével. A legrégebbi írásos emlék 1246-ból származik. A községben van óvoda, alapiskola, római katolikus és református templom, művelődési központ, nyugdíjas klub, játszótér, sportpála, élelmiszerüzletek és vendéglátóipari egységek.
Iskolánk 1960. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit 355 tanulóval. Helyet adott a kisfaludi, nagyabonyi, kolóniai és réti tanulóknak is. Ezt a szerepét a jelenben is betölti. 1978. szeptemberében átadták az új tornatermet, 1989-ben pedig új épületrésszel bővült az intézmény. Megoldódott a kétváltásos tanítás, a tanulók új könyvtárat, napköziotthont és éttermet kaptak. 2002-ben az iskola fenntartója a község lett. A tanulók kezdeti létszáma az általánosan érvényes születési arányokkal megfelelően folyamatosan csökken.

És a jelen...

Jelenleg iskolánknak 176 tanulója van.. Az alsó tagozatot 63 tanuló, a felső tagozatot 113 tanuló látogatja. Tanulóinkat 17 pedagógus, 2 nevelőnő, 2 pedagógiai asszisztens oktatja, neveli. Az oktatás 10 osztályban folyik, délután pedig 2 jól felszerelt napközis teremben működik az iskolai klub 46 tanulóval. A napközis foglalkozás hozzásegíti tanulóinkat a szabadidő helyes eltöltéséhez, valamint a tanítási órákra való felkészüléshez.

Alma materünkben az osztálytermeken kívül jól felszerelt pedagógus - és diákkönyvtár, számítástechnikai szaktanterem, kémia- biológiai laboratórium és zeneterem található. Az iskola mellett tornaterem és sportpálya található, ahol renszeresen megrendezésre kerül a minifutball és a kidobós járási fordulója. Ugyanitt kerül megrendezésre a Barátság futóverseny is. A tavalyi iskolaév folyamán akadálymentesítettük a szociális helyiséget a mozgássérült tanulónk számára. Célunk az egészséges élet – és munkakörnyezet kialakítása, ahol a tanuló és pedagógus jól érzi magát. Iskolánkat integrált tanulók is látogatják, akikkel pedagógusaink személyre szabottan foglalkoznak.
Fő feladatunk, hogy tanulóinknak igazi otthont teremtsünk iskolánkban, ahol a pedagógusok nagy-nagy türelemmel, szeretettel, kellő alázattal és gondos odafigyeléssel foglalkoznak velük. Mindent megteszünk azért, hogy jó feltéleket biztosítsunk diákjainknak, hogy szeressenek iskolába járni. Iskolánkban nagyon sok tehetséges gyermek van. A mi feladatunk felismerni a bennük rejlő tehetséget, és segíteni sokoldalú fejlődésüket. Vizuális kultúrájukat, esztétikai érzéküket, szépérzéküket különféle foglalkozásokkal fejlesztjük. Iskolánkból nem hiányoznak a különféle szakkörök, melyek a családi életre, alkotókészség fejlesztésére nevelnek. Pedagógusaink szlovák társalgási kört vezetnek, valamint a 3. és 4. évfolyamban angol és német nyelv oktatása is folyik. A matematikusok köre a logikus gondolkodást segíti elő. Iskolánk falait díszítő munkák és rajzok az ügyes kezek körét dicsérik. A gyerekek kreativitásáról tanúskodnak a bábkör alkotásai. Fontosnak tartjuk a test egészségét is, melyet tanulóink a mozgásgyakorlatok keretén belül erősítenek. Fontosnak tartjuk a test egészségét, melyet tanulóink a mozgásgyakorlatok keretén belül erősítenek, így a részben felújított és esztétikusan kialakított tornatermünkben számtalan lehetőséget biztosítunk a mozgásra (minőségi labdák, gimnasztikai eszközök, futball – és atlétikai felszerelések, trambulin – csak néhány példa a bővülő sporteszközeink tárházából).

A számítástechnika iránt érdeklődők a modernul felszerelt számítástechnika szaktanteremben fejleszthetik tudásukat. Fokokatosan teremtettük meg az anyagi és személyi feltételeit a korszerű informatikaképzésnek. Mára jól felszerelt gépterem /20 számítógép/, korlátlan Internet kapcsolat, a szaktanteremben elhelyezett digitális fényképezőgépek, digitális videó kamerák, hordozható számítógépek, kivetítők, interaktív tábla jellemzik iskolánkat. Iskolánk pedagógiai programja kiemelt célként határozza meg a számítástechnika oktatását. Ennek eredményeképpen diákjaink az alsó tagozat végére jártasságot szereznek egyszerű programok kezelésében, otthonosan mozognak a számítógép által mutatott környezetben. Ez jó alapot biztosít a felső tagozatban folytatott informatikaoktatáshoz.

Büszkék vagyunk iskolánk énekkarára, amely rendszeres fellépésekkel gazdagítja az iskola és község kulturális életét. Az irodalmi szakkörön tanulóink megismerkednek a magyar – és világirodalom gyöngyszemeivel. A természettudományok iránt érdeklődők aktívan bekapcsolódnak a földrajz ill. természetrajzi szakkörök tevékenységébe. Iskolánkban a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola kihelyezett osztálya működik, amely lehetőséget nyújt a zene iránt érdeklődőknek. Megőrizve a néphagyományokat, a tánc iránt érdeklődő tanulóink a Diócska néptáncegyüttesben ismerkedhetnek különböző tájegységek tánckultúrájával. Szakköri tevékenységünk változatos, ahol minden tanuló megtalálhatja a számára megfelelőt.

Diákjaink kölönféle versenyeken elért sikerei örömmel töltenek el bennünket. Aktív résztvevői vagyunk a tantárgyi versenyeknek, szavalóversenyeknek, rajz – és sportversenyeknek, amelyeken számos kitűnő helyezést értünk el. Az iskola pedagógusai számára fontos a tehetséggondozás, ahol mindenkit képességei szerint foglalkoztatnak. Már több alkalommal megjelentek a tanulóink írásai és rajzai az Új Szó, Tábortűz és a Tücsök c. lapok hasábjain.

Igyekszünk jó kapcsolatot tartani a szülőkkel. Iskolánk életével a szülők különféle rendezvényeinken /sportversenyek, karácsonyváró, álarcosbál, anyák napja, gyermeknap, nyári kézművestábor, stb./ szembesülhetnek. Mivel tudjuk, hogy a szülők sokoldalú tájékoztatást várnak el tőlünk, ezért lehetőséget biztosítunk az egész iskolai év folyamán fogadóórák és szülői értekezletek lebonyolítására.
Iskolánk pedagógusai a tanításon és az iskolai körökön kívül tanulmányi kirándulásokat, exkurziókat, úszó – és sítanfolyamokat szerveznek. Tanulóink rendszeresen részt vesznek kulturális rendezvényeken, kiállításokon, előadásokon, rendhagyó irodalom – és zeneórákon.
Pedagógusaink nyitottak a továbbképzésekre, és az ott megszerzett tudást kamatoztatják az oktató – nevelő munkában.

Szorosan együttműködünk a helyi önkormányzattal, szülői szövetséggel, iskolatanáccsal, pedagógiai – pszichológiai tanácsadóval, szabadidőközponttal, egyházakkal, , tömegszervezetekkel és a környező óvodákkal és iskolákkal.
Iskolánk minden pedagógusa tisztában van azzal, hogy a szülők, akik ránk bízzák gyermekeiket, minőségi oktatást várnak el tőlünk, és ezt várjuk el önmagunktól is. Célunk nemcsak a tehetséggondozás, hanem a gyengébb tanulók felzárkoztatása is.


Olyan iskolát építünk 1960 óta, amelynek küldetése a közösségéhez tartozni, ahol hiszünk az emberi értékben, az élet szépségében és a jóban.

Alapiskola és Óvoda Dióspatony

Hlavná 193
930 02 Dióspatony
Telefon: 031/5543328

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::