Tekintse meg óvodáinkat!  
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda (Ógyalla)
 
Óvodánk

A magyar iskola újraindulása


A második világháború nehéz megpróbáltatásos időszaka után 1950. szeptember 1. az a dátum amikor Ógyallán is újraindulhat a magyar iskola. A falu akkori vezetése BECK LAJOST, /aki korábban Nagysallóban tevékenykedett, mint pedagógus/ bízta meg azzal a faladattal, hogy szervezze meg a magyar nyelvű iskola beindítását. Az első feladata az volt, hogy összeírja azon tanulókat, akik magyar iskolában szeretné-nek tanulni. A tanévkezdésre összeállt a névsor, amely 123 tanuló nevét tartalmazta. Az igazgató első segítője FORGÁCS GYULA lett, majd nemsokkal a kezdés után ONDRUSEK ANNA tanítónő is csatlakozott hozzájuk. A tanulókat két osztályba sorolták. A munka, ha nem is ideális körülmények között, de megindult. Az iskola közös épületben kapott helyet a szlovák iskolával. A tanítás kétműszakos volt. Az iskola a kezdeti nehézségek után szépen fejlődött. 1954. szeptember 1-jén az iskola élére HERDICS JÁNOS került. A tanítás továbbra is kétműszakos, délelőtt a 6-8 évfolyamok, délután az 1-5-ös osztályok tanultak. Az iskola épülete ekkorra már nagyon kicsinek bizonyult a két iskola számára és az új igazgató kitartása, rátermetsége eredményezte, hogy 1956-ban megkezdődött egy új iskola

Az új iskola nagyon gyorsan megépült, otthont adva a két iskolának, valamint az 1958. szeptember 1-jén induló tizenegyéves középiskolának is. Mivel az iskolák egy fedél alatt voltak, a felsőbb szervek döntése értelmében közös igazgatóság alá kerültek. A továbbiakban gyakoriak voltak a változások az iskola élén, míg végül, 1965. október 1-jén, bár továbbra is egy épületben, de külön igazgatás alá kerültek az iskolák. A Kilencéves Alapiskola élére KENDER GYULÁT nevezték ki. Az iskola fejlődése és a tanulói létszám azt eredményezte, hogy további épületre lett szükség, amelyet a Sport utcában kezdtek építeni. 1969 január 21-én vehettük birtokba az újonnan megépült 18 tantermes iskolát, tornateremmel, étkezdével, műhelyekkel ellátva, melyben napjainkban is folyik az iskola oktató-nevelő mukája. Meg kell említenünk, hogy 1974-ben olyan törekvések kerültek előtérbe, amelyek a bagotai felsőtagozat megszüntetését idézték elő. Ennek következtében 1974. szeptember 1-jén a bagotai 5. osztályos tanulók már hozzánk jártak. 1975-ben pedig megszüntették az iskolát Bagotán és a gyerekeknek, ha anyanyelven akartak tanulni, utazniuk kellett. Ebben az időszakban iskolánkat 425 tanuló látogatta. Az oktatás 18 osztályban folyt és 5 napközis csoport tevékenykedett. Joggal nevezhetjük ezt az időszakot „intézményünk aranykorszakának“, a munka, lelkesedés és a tanulók számát illetően.

A bársonyos forradalom, az 1989-es rendszerváltás volt a kezdete a soron kövekező nagy változásoknak. Átszervezések, szemléletváltás, új gondolkosásmód és a demokratikus értékek kialakítása vette kezdetét.

1992.IX.1.– 2002. szeptemberéig az iskola vezetője BENKÓ FERDINÁND volt.

Iskolánkat az újabb nagy válozás 2002. január 1-én érte el. Jogalanyivá vált, ami főleg az iskolairányítást és a finanszírozást érintette. Intézményünk alapítói és fenntartói jogai az önkormányzathoz kerültek.

2002.IX.1-től – 2006. júliusáig SZAKÁL LÁSZLÓ irányította az iskolát.A sikeres jövő reményében irányításával a tantestület és a szülők kezdeményezésére, az akkori polgármester- Basternák László- hathatós segítségével újabb értékes változás következett, ugyanis 2005. május 1-től kezdve a magyar tannnyelvű óvoda intézményünk szerves részévé vált. Az új megnevezés pedig: Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda lett. Ekkor vette kezdetét azon igyekezet is, hogy nevet adjanak az iskolának. A választás településünk híres szülöttjére, Feszty Árpádra esett. A Feszty család, Feszty Piroska néni és Ógyalla Városa belegyezése után , 2006. szeptember 1-től, minisztériumi engedéllyel, az akkori iskolaügyi miniszter-Szigeti László- támogatásával, iskolánk hivatalos megnevezése a „Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda“- ra változott.

Az iskola élére 2006.VII.17-től DIBUSZ JÁNOS került.

A hivatalos névadó ünnepély 2006.XII.15-én volt. Ugyanekkor került leleplezésre az A pavilon folyosóján, Darázs Rozália által tervezett, Feszty dombormű. A B pavilonban pedig megnyitottuk a Feszty emlékszobát, melyben a névadó emléktárgyai és alkotásai között ott látható a Feszty Körkép 14x1,2 méteres másolata is.

2007. december 14-én testvériskolai kapcsolatot kötöttünk a dél-komáromi Feszty Árpád Általános Iskolával.

2008.XII.14-én került sor az iskola logójának felszentelésére és felavatására.

Az újabb reform időpontja 2008 szeptenbere, amikor is az új kőzoktatási törvény értelmében megkezdődött a kompetencia alapú oktatás – nevelés.

2009.XII.7-én avattuk a többfunkciós sportpályánkat

Testvériskolánkkal együtt, ma és a jövőben is igyekszünk megfelelni az iskola hagyományainak, a kor kihívásainak, a testvérkapcsolat értékeinek, névadónk hitvallásának:

„A művésznek gondolatokat kell ébreszteni, érzelmeket lángra gyújtani, felrázni vagy meggyötörni, s újabb tettekre serkenteni a szellemiséget.“

Úgy gondoljuk, nálunk a „művésznek“ a szakmája magaslatán álló pedagógusnak kell lennie, aki a tudás iránti vágyat, a tanulni akarást , az együvé tartozás és felfedezés örömét kelti fel az iskola szellemiségében, főleg a legfontosabb szereplőkben, a gyermekekben.

Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda

Ul. športová 7
947 01 Ógyalla
Telefon: 0357602540

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::