Mi leszek ha nagy leszek?  
Építészeti Szakközépiskola (Dunaszerdahely)
 
Iskolánk

A Dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola tantermeiben már több mint 40 éve, 1972 óta folyik a jövendőbeli szakemberek - ácsok, kőművesek, asztalosok, szobafestők, bádogosok, épületlakatosok, gáz-, víz- és központifűtés-szerelők, padlóburkolók - magyar nyelvű képzése. Iskolánk élén 1991 óta Homoly Éva mérnök áll, aki megőrizte az iskola azon irányelvét, hogy a folyamatosan megjelenő divatszakmák ellenére falai között kizárólag építészeti szakmákat oktassunk. Az iskolaösszevonások következtében néhány éve azonban virágkötőket is képzünk.
A négy épületből álló komplexum a Szabó Gyula utcában, csodálatos, szanatóriuminak is beillő környezetben helyezkedik el.
Intézményünk elsőrendű célja, hogy jó légkörben, családias környezetben, képzett tanárokkal és szakoktatókkal hatékony és színvonalas oktatást biztosítsunk diákjaink számára, akik ezáltal értékálló, biztos tudásra, szakmai felkészültségre és kellő erkölcsi tartásra tehetnek szert. Iskolánk falai között magyar identitású európai polgárokat szeretnénk nevelni, akik képesek az általános emberi értékek megőrzésére és rugalmasan tudnak alkalmazkodni a világ kihívásaihoz.
Arra törekszünk, hogy a szakmai és elméleti képzés között megtaláljuk a helyes arányt, hogy tanulóink sikerrel jussanak be felsőoktatási intézményekbe és megállják helyüket technikusi, valamint szakmunkás munkakörben is. Ennek eléréséhez rendelkezésünkre állnak szaktantermek és saját műhelyek is. Új nyelvi laboratóriumunkban németül és angolul is tanulhatnak a fiatalok.
Az iskolai komplexum részét képezi még a kollégium, az iskolai étkezde, tornaterem, edzőterem, teniszpálya és sportpálya valamint az iskolai könyvtár is.
Az épületeken nem látszik az idő múlása: állandóan újítunk, bővítünk. A gyakorlati munka keretében a tanulók maguk tatarozzák, építik, szépítik az alma matert.

Tanulmányi szakok

Az iskola stabil képzési szerkezettel rendelkezik. A hároméves képzést 1994-től érettségivel végződő kétéves szakosító tagozattal bővítettük. A 2014/15-ös tanévben pedig elindítottunk két új négyéves, érettségivel végződő szakot. Végzős növendékeink között a jó szakmunkásokon kívül vannak főiskolát és egyetemet végzettek is.
Az érdeklődők jelenleg a következő szakmákat sajátíthatják el:

Szakmunkás vizsgával végződő szakok – időtartam 3 év:

 Asztalos
 Kőműves
 Ács
 Festő
 Padlóburkoló
 Épületbádogos
 Víz-, gáz-, központifűtés-szerelő
 Virágkötő, berendező

A szakmunkásbizonyítvány megszerzése után az építészeti szakot végzettek folytathatják tanulmányaikat a felépítményi tagozaton és építésztechnikusi képesítést szerezhetnek.

Érettségivel végződő felépítményi szak – időtartam 2 év:

 Építészet

Érettségivel végződő szakok – időtartam 4 év

 Műszaki líceum
 Kertész, virágkötő és dekoratőr

Az új szakok ismertetése

A műszaki líceum 3918 M négyéves érettségi vizsgával végződő tanulmányi szakot azon diákok számára indítottuk el, akik érdeklődnek a természettudományok, a műszaki, építészeti és közgazdasági tudományok iránt.
A négyéves tanulmányi program elsősorban a szaktárgyi – építészeti és műszaki tantárgyakra valamint a megfelelő szakismeretek elsajátítására épül, amely természetesen az általános műveltséget nyújtó és sikeres érettségi vizsgákhoz elengedhetetlen tantárgyakkal egészül ki. A szakismeretek elsajátítására elsősorban az építészeti és műszaki tantárgyak, valamint a közgazdaságtan és az informatika szolgálnak. Az általános műveltségű tantárgyak közül a tanulmányi program szerves részét alkotják a fizika, a matematika, a szlovák és a magyar nyelv, valamint az idegen nyelvek (angol, német). Az alapok elsajátítása az első évfolyamban valósul meg. A következő három évfolyamban a tanterv lehetővé teszi, hogy a diákok kellő mértékben megismerhessék az európai normáknak és a legújabb irányzatoknak megfelelő technológiákat tervezői projekteket, műszaki rajzokat, a környezetkímélő és az újrahasznosítható anyagok felhasználását valamint átültetését az építőipari gyakorlatba.
A műszaki líceum abszolvensei az érettségi vizsgán kívül teljes, szakosított középiskolai végzettséget szereznek, amely kellőképpen felkészíti őket az építészeti és műszaki egyetemi tanulmányok elkezdéséhez

A négyéves érettségi vizsgával valamint szakmai záróvizsgával végződő kertész, virágkötő és dekoratőr 4211M17-es számú tanulmányi szakot azon diákok – lányok és fiúk számára indítottuk, akik érdeklődnek a virágkötészet, florisztika, kertépítészet valamint látványtervezési és dekorációs munkák illetve szolgáltatásnyújtások iránt.
A tanulmányi program az általános műveltséget nyújtó tantárgyak közül az idegen nyelvek (angol, német), a biológia és a kémia oktatására épül. A szakismeretek elsajátítására a közgazdaságtan, a virágtermesztés és dísznövénykertészet, valamint az informatika szolgálnak. A négyéves tanulmányi program tanterve alapján a diákok megismerkednek a kertépítés és a dísznövénykertészet alapjaival és módszereivel, az esküvői, az ünnepi, a kegyeleti virágdíszek és látványtervek elkészítésével, a belső és külső terek tartós és alkalmi növénydíszítésének megoldásaival, a virágdíszek elszállításának, fenntartásának és ápolásának módjaival és technikáival, valamint az árkalkulációk elkészítésének elveivel és menetével.

Egyéb tevékenységeink

Együttműködünk több külföldi iskolával. Testvériskoláink a Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium Csongrádból valamint az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Kaposvárról. Baráti iskoláink: a Medgyaszay István Szakképző Iskola Veszprémből, a Paksi I. István Szakképző Iskola, a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola És Szakiskola Miskolcról valamint a Kovács Margit Iparművészeti Szakközépiskola És Szakiskola Győrből. Velük a Határtalanul pályázat keretén belül ismerkedtünk meg. A pályázat célja, hogy minden magyarországi közoktatásban tanuló diák jusson el egyszer a külhoni magyarlakta területekre az állam támogatásával. A testvériskolák küldöttségét rendszeresen fogadjuk és mi is rendszeresen megfordulunk náluk.
Az iskola vezetőségének egyik meghatározó törekvése, hogy lépést tartson az egyes szakmák legújabb áramlataival, ezért is veszünk részt egy-egy csoporttal a legkülönfélébb szakmai rendezvényeken, kiállításokon, megméretéseken itthon és külföldön egyaránt. Rendszeresen járunk szakkiállításokra Pozsonyba, Nyitrára, Budapestre, Bécsbe, Salzburgba, Brünnbe. A fiatalok, szakmájuktól függően, ingyenes külföldi képzésen is részt vehetnek, de hivatásukat akár magánvállalkozóknál is gyakorolhatják.
2007-ben iskolánk fogadóintézményként vett részt a Leonardo da Vinci programban, amely az Európai Bizottság szakképzési együttműködési programja. A Leonardo program a szakismeret fejlesztését (különösen a fiatalok esetében), a folyamatos tanulást, a vállalkozói szellem ösztönzését, az innovációt és a nyelvtanulást helyezi előtérbe. Támogatja a szakképzés minden szintjének fejlesztését.
A Franciaországból érkezett szakközépiskolások és a szakképzésben járatos kollégák fogadása kiváló lehetőséget nyújtott más munkakultúra, szakmai háttér megismerésére. A csereprogramnak köszönhetően 2008 októberében a francia köztársasági elnök meghívására iskolánk 10 legjobb diákja Párizsba utazhatott az 1. Európa Uniós Szakmunkás – Találkozóra.
A jó szakma felér egy diplomával – tartja a mondás. Ennek jegyében került sor az első nemzetközi verseny megrendezésére iskolánkban 2010 novemberében Mit tudok a gyakorlatban? címmel, elsősorban az építészeti szakmát tanuló diákok számára határon innen és túl. A versenyt azzal a céllal indítottuk el, hogy kedvet csináljunk a kétkezi munkához. és a jövőben is lesz folytatása.

Kollégium

Intézményünk mellett 1973 óta 80 férőhelyes kollégium is üzemel. A kollégium épülete az iskola udvarán található. A környezet nagyon kellemes, bár közel van a városközpont, a város zaja mégis elkerüli.
A diákok létszáma iskolaévenként 50 – 60 között mozog. A kollégium kapui más iskolák diákjai számára is nyitva állnak. Jelenleg 6 dunaszerdahelyi középiskola diákjai laknak nálunk. A jelentkezőket 3 férőhelyes szobákban tudjuk elszállásolni. Étkezési lehetőséget az iskolai étkezdében biztosítunk számukra.
A diákok felügyeletét 3 szakképzett nevelőnő biztosítja, akik azon munkálkodnak naponta, hogy a kollégium több legyen, mint szimpla alvóhely: emlékezetes rendezvények, programok színtere, évtizedekre szóló barátságok és párkapcsolatok születésének helyszíne
Nevelőmunkánk során együttműködünk a családokkal. Lehetőséget adunk a kreativitás kibontakoztatására, felkeltjük az érdeklődést a tartalmas és igényes szórakozás iránt. A bennlakók számára a szabadidős tevékenységek egész sorát kínáljuk fel.
A kollégiumi élet házirend szerint zajlik. Alakításában aktívan részt vesz a diákönkormányzat. Meghatározott időben történik az ébresztő, a kimenők, a tanulásra való felkészülés és az érdektevékenység. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes alapon történik.
A kollégiumi felvételi bizottság egy tanévre veszi fel a diákokat. A kérelmek elbírálásánál figyelembe vesszük a szociális rászorultságot.

Utószó

Világszerte egyre égetőbb probléma a szakmunkáshiány. Manapság kevés a jó, szakképzett építőipari munkaerő - az építőipari vállalkozások, az építőanyag-gyártó és forgalmazó cégek, de még a szakképző intézmények vezetői is egyetértenek ebben. Hegesztőkből és vízvezeték-szerelőkből különösen kevés áll a munkaadók rendelkezésére. A rendszerváltással megszűnt a szakképzés korábbi rendszere, a tanulók ma főként egyéni vállalkozóknál sajátítják el a szakma csínját-bínját. A szakemberhiánynak oka az is, hogy a kétkezi munkát nem szívesen választják a fiatalok, sok szülő még mindig a diplomában látja a stabil egzisztencia megalapozását. Az álláspiac pedig kőművesekért, ács-állványozókért és asztalosokért kiált.

Kedves Fiatalok! Várunk benneteket!

Intézmény bemutatójának a letöltéséhez kattintson ide!

Építészeti Szakközépiskola

Szabó Gyula utca 1
929 01 Dunaszerdahely
Telefon: 031 552 67 41

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::