Melyik alapiskolába iratta gyermekét?  
Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda (Felsőszeli)
 
Szülői szövetség

A Felsőszeli Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mellett működő szülői munkaközösség önkéntes társulás, tagja a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének, annak alapszabályzatával összhangban dolgozik. Önálló jogi személy, mely meghatározatlan időre alakult, jelenlegi elnöke Horváth Judit.

A szervezet küldetése:
• támogatja az anyanyelvű oktatást és nevelést, a gyermek oktatása és nevelése során együttműködik az iskola pedagógusaival és nevelőivel a humanizmus, hazafiasság és demokrácia elvein nyugvó magas szintű tevékenység biztosítása érdekében
• együttműködik a gyermekek jogairól szóló deklarációban megszabott jogainak védelmében, hangsúlyozva személyiségük tiszteletben tartását
• a szülőknek a gyerekek neveléséért viselt elsődleges felelősségükből adódó jogaik védelmében a Családjogi törvény és más általános érvényű jogi előírások értelmében a tanítók jogainak védelmében hivatásuk teljesítése során
• támogatja az iskolák vezetőinek, pedagógusainak és más pedagógiai alkalmazottainak igyekezetét az oktató-nevelő tevékenységben
• tevékenyen ösztönzi az új elemek és a legújabb ismeretek érvényesítését az oktató-nevelő tevékenység, valamint az oktatás formái és módszerei minőségének javítását
• részt vesz a nevelési problémák megoldásában és a gyerekek védelmében a negatív hatások, stressz, negatív nevelési módszerek, a túlterhelés ellen, egészségük védelmében támogatja egészséges testi és szellemi fejlődésüket
• segít a gyermek nevelésében a tanítási időn túl az iskolán kívüli tevékenység megszervezésében együttműködve az önkormányzattal és az államigazgatás szerveivel
• együttműködik az iskola műszaki felszereltségének biztosításában és az audiovizuális eszközök, valamint a számítástechnika kihasználásában
• együttműködik a gyermek- és ifjúsági szervezetekkel az érdekköri tevékenység fejlesztésében
• összegyűjti a szülők kérdéseit, véleményét és javaslatait, észrevételeit és kérelmeit a gyermekek iskolai oktatásával és nevelésével kapcsolatosan, és részt vállal ezek megoldásában.

Küldetésünkkel összhangban minden évben számos programmal járulunk hozzá iskolánk és községünk életének színesítéséhez. Állandó programjaink: aktív részvétel a Széchenyi Napok lebonyolításában, karácsonyi süteményvásár, szülői bál, farsangi jelmezes diákbál, papírgyűjtés, év végi programok és kirándulások szervezése, stb. Támogatjuk anyagilag és munkával az iskolánkban megvalósuló rendezvényeket, versenyeket, valamint az iskolai hagyományőrző csoportok munkáját.

Hisszük, hogy együtt még hatékonyabb és eredményesebb oktatást tudunk biztosítani gyermekeinknek, akik sikeres felnőttekké válva, öregbíthetik iskolánk hírnevét.
 
Elérhetőség

Horváth Judit - elnök  Széchenyi István MTNy Alapiskola és Óvoda mellett működő Szülői Szövetség - ZMRS pri ZŠ s MŠ s VJM Istvána Széchenyiho
Hlavná 299
Horné Saliby
925 03 
Telefon: 031/7852200, 0915/464510
E-mail: horvathjudit@orangemail.sk

Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda

Hlavná  299
925 03 Felsőszeli
Telefon: 031/7852200

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::