Melyik alapiskolába iratta gyermekét?  
Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda (Felsőszeli)
 
Iskolánk

„...mindenkinek tehetségében áll nemzete erejét nagyobbítani.
De azt mindenki csak a maga feladata tökéletes betöltése által teljesítheti.“

                                                                                   (Széchenyi István)


          Iskolánk a Galántai járás teljes szervezettségű magyar alapiskoláinak egyike. Az alsó tagozaton négy évfolyamban Felsőszeli, az 5.-9. évfolyamokban pedig Felső- és Alsószeli községek tanulói oktatását-nevelését vállaljuk fel. A tanítás egy épületben /fő-és újabb részekben / folyik. Az újabb épületszárnyban az alsó tagozat kapott helyet, a főépületben a felső évfolyamok tanulói vannak elhelyezve. Működtetünk napközi otthont, rendelkezünk tornateremmel, sportpályákkal, iskolai parkkal. Az iskolai étteremben ebédelési lehetőséget kínálunk tanulóinknak.

          Tudjuk, hogy iskolát éltetni - különösen nemzetiségi kisebbségi iskolát - csak úgy lehet, ha ide folyamatosan fektetünk be erőt, tehetséget, szorgalmat. A harmadik évezred változásai, az európai integráció, egyre újabb kihívások elé állítanak bennünket. Csak a művelt kisebbség maradhat fenn, mérettethet meg az összehasonlításokban, ezért nagy a felelősségünk már a tudás alapozási időszakában is. Nemzeti sajátosságainkat, egyéniségünket megőrizve akarunk láttatni, felzárkózni. Ehhez egy minőségben, tartalomban, szellemiségben többletértéket nyújtó folyamatos nevelési- művelődési program szükséges. A magyar iskolába való beíratás kulcsa is ebben keresendő: nem éves munkát kell folytatnunk, hanem sokéves, céltudatos munkával jó kapcsolatot kell kiépítenünk a helyi közösségekben, és iskolaarculatot kell kialakítanunk.

          Iskolánkban elmondható, hogy sokéves pedagógiai munkával, erős hivatástudattal dolgozó pedagógusközösséggel sikerült az iskola arculatának megformálása. A hosszútávon jól működő nevelési tervünk fő értékei:
 • Népi hagyományok ápolása
 • Hagyományos rendezvényeink megtartása
 • Tanulóink felkészítése a különböző tantárgyi versenyekre, nemzetközi programokban való részvétel, régiós vetélkedők meghirdetése
 • Iskolai kiadványaink megjelentetése, iskolai jelképeink kialakítása, emlékdíj kiadása
 • Kapcsolatápolás
A népi hagyományok ápolása

          Falusi iskolaként közelebb érezzük a magyar népi örökség még fellelhető hagyományainak megőrzését, illetve újraértelmezését. Ebben segítenek iskolai csoportjaink: a Topogók és a Höcögők néptánccsoportok, a Kisbicskás népi zenekar, a Csalogány gyerekkórus, az irodalmi kisszínpadok munkái. A csoportok nemcsak az iskolai eseményeken mutatkoznak be, hanem színvonalasan szerepelnek más helyi, járási, regionális, sőt országos seregszemléken, rendezvényeken is.
          Külön öröm és vonzó a kicsik számára, hogy- a zenekart kivéve- mindegyik csoportban már az első osztálytól tevékenykedhetnek.
          Évi rendszerességgel tartunk faluismereti túrát, kiállításokat nagyanyáink konyhájából-receptek gyűjtését, tészták kóstolóját, régi használati eszközök tárát, képgyűjteményt elődeink fényképalbumából.
          Felújítottuk, s immár 12 éve az irodalmi kör legfiatalabb tagjainak a feladata a balázsolás népi hagyomány ápolása. A régi hagyomány szerint Balázs- napján /febr. 3-án/ iskolába hívunk minden kisdiákot. Beköszöntünk a házakba, énekkel, verssel hívjuk, verbuváljuk az iskolába készülőket és szüleiket, rokonaikat. Meghívót adunk át a közös beíratási ünnepségre.

Hagyományos rendezvényeink megtartása

          Ezek a rendezvények közösségformáló, közösségerősítő szerepűek, mint például:
 1. Tanévkezdéskor a kilencedikesek faültetése az 1. évfolyamba lépők tiszteletére - az utódnak ültetünk fát, hogy „gyökeret verjen e hazában“.
 2. Az egészséges életmód hete programjai, amelyek közt van táplálkozáskultúra, közös zöldség- és gyümölcskóstoló, egészségmegőrző előadások, közös sportolás, „ fuss az egészségért“-verseny és adománygyűjtés betegek javára, stb. Ilyenkor látogatást tesznek az elsősök az óvodába, hogy beszámoljanak első iskolai élményeikről.
 3. 2001 óta iskolánk Széchenyi István nevét viseli. A név kötelez, azóta a névfelvétel évfordulójára évente megrendezett Széchenyi Napok az iskola legrangosabb ünnepi hete lett. Az ünnepi hétre a tanulók számára a magyarságtudatot, a szülőföldhöz való ragaszkodást, nyelvszeretetet erősítő témákban fogalmazási és rajzpályázatot hirdetünk, történelmi és természettudományi műveltségi vetélkedőket rendezünk, közösen koncertre vagy színházi előadásra, honismereti kirándulásra megyünk, vendégeket fogadunk. A környék iskoláinak focicsapataival bajnokságot szervezünk a Széchenyi - Kupa elnyeréséért. A zárónap az ünnepélyes eredményhirdetés napja, megkondul a Széchenyi-harang az udvaron, kiértékeljük és könyvjutalmat adunk a díjazott pályamunkák készítőinek, az egyéni és csapatversenyek győzteseinek, elénekeljük az iskolahimnuszt, bevonjuk az iskolazászlót.
 4. A karácsonyi ünnepkör rendezvényei:
 5. Karácsonyi vásár a helyi művelődési házban.
 6. Mikulásváró, amely az alsó tagozatos és az iskolába készülő gyerekek közös játéka, vetélkedője – természetesen a Mikulás jelenlétében az iskola falain belül.
 7. Karácsonyi ajándékműsor, amely gyermekcsoportjaink irodalmi, zenés, táncos bemutatkozása az ünnep alkalmából a helyi művelődési házban széles nyilvánosság előtt.
 8. Megemlékezés magyar ünnepeinkről - a március 15-i forradalomról tanulóink ünnepi műsorával a helyi kultúrházban.
 9. Hagyományos rendezvény a már említett balázsolás és a közös beíratási ünnepség. A beíratási délutánon jelen vannak a meghívott gyermekek, szüleik, rokonaik, vendégek, pedagógusok. Az elsősök kis összeállítással üdvözlik a beíratásra érkezőket, bemutatkozik a Topogók tánccsoport, a Kisbicskás népi zenekar pedig talpalávalót húz és táncba, játékra hívja a beíratásra érkezőket. Minden évben a „Felsőszeli története „c. könyvvel kedveskedünk a beírtaknak, illetve a Kisfutár c. gyerekújsággal, amit az alsó tagozatos gyerekek írásaiból, rajzaikból szerkesztünk erre az alkalomra. Gyakran készült beíratási torta is, amelyet az ünnepség végén felszeltünk.
 10. Farsangbúcsúztató, gyereknapi sulibál
 11. A ballagási ünnepség és a tanévértékelő est - a szülők, hazai és magyarországi vendégek jelenlétében- méltó befejezése és értékelése az éves tanulói és pedagógusi munkáknak, az iskolában töltött éveknek. A tanévértékelő esten a helyi művelődési házban az iskola igazgatója összegzi a tanévben történteket, jutalmazza a tanulók egész éves munkáját, sikereiket. Könyvjutalmakat kapnak a legeredményesebb tanulóink, igazgatói dicséretben részesül az iskola legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtó tanulója, tanulói. Az ünnep fénypontja az iskola emlékdíjának átadása, ez a Vaskó Lenke Emlékdíj, illetve 2007 júniusától az iskola Széchenyi-díja is. Záróeseményként a ballagók irodalmi műsorral szerepelnek, amellyel búcsúznak és elköszönnek társaiktól, tanáraiktól.
 12. Tanulóink felkészítése a különböző tantárgyi versenyekre, szakkörök munkái, nemzetközi programokban való részvétel, regionális vetélkedők meghirdetése.
          A tehetségek kibontakoztatása, segítése csak a tanítási folyamatban nem lehetséges. Szükség van az ösztönző megmérettetésre, fejlődésre, elmélyülésre, a sikerélményre. Tanulóink az évek folyamán szép eredményeket értek el járási, kerületi, országos szintű tantárgyi olimpiákon, anyanyelvi versenyeken, szövegalkotásban, vers- és prózamondásban, különböző egyéni – és csapatversenyekben a határainkon túl is.
          2003-tól a nemzetközi Socrates - program résztvevői vagyunk. A program legfőbb célja a nyelvtanulás, más tájak, idegen kultúrák megismerése, s a mi nemzeti értékeink továbbítása Európa felé. Három országban kerestünk partnereket: Svédország, Spanyolország, Románia – így lett testvérvárosunk Täby, Bera és Kolozsvár. A három év alatt évente kétszer találkoztak a diákok mindig más helyszínen. Az utolsó találkozó 2006 áprilisában volt nálunk. Célja a népi hangszerek és egymás népdalainak megismerése volt.
          Szintén 2003 óta működik iskolánkon a Felfedezők csapata, mely a Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapat nevet vette fel, s felvidéki testvércsapatként tartják számon a Magyarország Felfedezői Szövetségben. Céljuk a magyar történelem és a környék hagyományainak a felfedezése, megmutatása. Nyaranta a Szövetség sárospataki táborában vesznek részt, beszámolnak a többi ország csapatainak az eddigi felfedezéseikről, gyűjtéseikről.
          2006-ban társszervezői voltunk a „Csillagoknak teremtője“ című regionális népdalversenynek, melyet Kodály mátyusföldi gyűjtőmunkájának 100. évf. tiszteletére hirdetett meg a SZMPSZ Galántai Területi választmánya. Szeretnénk e versenynek a jövőben is otthont adni.

Iskolai kiadványaink megjelentetése, iskolai jelképeink

          Kiadványaink közé tartoznak: az évi összefoglaló értékelést adó „Éves Iskolakrónika“, melyet 2007-ben már 10. éve jelentettünk meg, továbbá a negyedévente megjelenő „ Sulisok(k)“ újság a felső tagozatosok írásaiból és a már említett „ Kisfutár“ kiadvány a beíratás alkalmából.
          2001 óta iskolai jelképeink vannak, melyek a tanulóinknak meghirdetett pályázatokon születtek. Így lett iskolazászló, címer, iskolahimnusz, a névfelvételkor állított Széchenyi- harang, pedagógus által falra festett „dicsőségfa“- melyre az emlékdíjas tanulók arcképei kerülnek. A jelképeket közös ünnepeinkkor, mint a Széchenyi - Napok, ballagás, tanévzáró est- megjelenítjük, emelve az ünnep méltóságát.
          2001 óta van az iskolának emlékdíja, ez a Vaskó Lenke Emlékdíj. A díjat felajánlói, Vaskó Lenke egykori pedagógus gyermekei, az iskola azon végzős diákjai támogatására alapították, akik alapiskolai tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el magyar nyelvből és történelemből, s tanulmányaikat magyar középiskolában fogják folytatni. Minden évben egy diák kaphatja ezt a pénzjutalommal is járó díjat.A díjat az alapítók a tanévértékelő esten személyesen adják át a nyertesnek. 2007-ben Széchenyi díj kiadására is sor került, melyet az év 2 legeredményesebb diákja nyerhetett el.

Kapcsolatápolás

          Az iskola a falusi közösség éltetője is, kapcsolatot tartunk a helyi szervezetekkel, szerepelünk rendezvényeiken, teret adunk iskolánkban tevékenységeikhez. Jó baráti kapcsolatot ápolunk – történelmi szálak kapcsán is- a magyarországi Kaposszekcsői Általános iskolával. Barátságnaplót vezetünk közösen, melyet mindig akkor adunk a társiskolának az éves eseményei bejegyzésére, ha találkozó van. Ez egyik évben Kaposszekcső, a másikban Felsőszeli.

          Iskolaarculatunk, programunk vázolása remélhetőleg betekintést nyújt minden érdeklődőnek mindennapi tevékenységünkbe. A nyilvánosság bevonása, programok széleskörű ismertetése, ugyanakkor impulzust ad a pedagógiai programjaink jobbá tételéhez, újításához, alakításához, hogy minden magyar ügyévé váljon: a magyar gyermekek lehető legnagyobb arányban magyar tanítási nyelvű iskolába íratkozzanak be.

                                                                                                                      László Ildikó, iskolaigazgató
Intézmény bemutatójának a letöltéséhez kattintson ide!

Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda

Hlavná  299
925 03 Felsőszeli
Telefon: 031/7852200

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::