Hírek: élet az oktatási intézmények falain belül  
 
 
Pályázatokkal kapcsolatos hírek

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL 
SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL„SZÜLŐ ÉS ISKOLA – 2007/2008“

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet oktatási és kulturális támogatás elnyerésének tárgyában, amelyet a Szlovák Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti, a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás értelmében a Magyar Köztársaság Kormánya támogatás formájában nyújt jogi és természetes személyek részére.

1. A támogatás célja és jogcíme

1.1. A Szlovák Köztársaság területén magyar nyelven, a magyar kultúra vagy a magyar nyelv tárgyában oktatást biztosító művelődési és közoktatási intézményekben folyó oktatási és nevelési folyamat támogatása.
Támogatásban részesülhetnek a Szlovák Köztársaság területén működő magyar nyelven oktató-nevelő tevékenységet kifejtő intézmények (alap- és középiskolák) mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszervezetei (SZMSZSZ ASZ) az oktató-nevelő intézménybe felvett diákok létszámának megfelelően.
.

1.2. Nemzeti hovatartozásukra való tekintet nélkül a Szlovák Köztársaság területén felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatása, ami hozzájárul a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó személyek kulturális vagy nyelvi identitásának megőrzéséhez.

A támogatások tanévenként egy alkalommal vehetők igénybe és a fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati feltételek teljesítése esetén nyerhetők el.

2. A támogatás felhasználási területei

A pályázati támogatások az alábbi területeket érintik:
- tankönyv, taneszköz és a diák által használt segédeszköz beszerzés,
- identitásmegőrző- és honismereti tanulmányutak,
- kulturális rendezvényeken való részvétel költségei – belépőjegy (bérlet és útiköltség nem),
- szociális támogatások.
3. Pályázható támogatás összege

A „Pályázati felhívás“ 1. pontjának 1.1. bekezdésében megjelölt támogatottak maximálisan 20.000,-Ft/diáknak megfelelő szlovák korona oktatási-nevelési támogatást valamint 2.400,-Ft/diáknak megfelelő szlovák koronát igényelhetnek tankönyv- és taneszköz-támogatás gyanánt.
A „Pályázati felhívás“ 1. pontjának 1.2. bekezdésében megjelölt támogatottak a tárgyévben 2.800,-Ft/főnek megfelelő szlovák koronát igényelhetnek tankönyv és jegyzettámogatás címén.

4. A pályázás módja

Pályázat csak a Pázmány Péter Alapítvány (PPA) által kiadott “Pályázati űrlapon“ nyújtható be a Pázmány Péter Alapítvány Alapítványi Irodájának címére személyesen, ill. ajánlott küldeményként postai úton egy eredeti példányban.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1) a pályázaton való részvételi jogosultságot igazoló okmányt (az első pályázók és az egyetemisták, főiskolások esetében) ,
2) a megpályázott célösszeget,
3) tételes felhasználási költségtervet a megadott nyomtatványon,
4) a célösszeg felhasználásával megbízott felelős személy adatait,
5) a PPA és a pályázó közti „Megállapodást“ az alapszervezet elnöke aláírásával és az alapszervezet pecsétjével ellátva,
6) az oktató-nevelő tevékenységet folytató intézmény diákjainak évfolyamokra lebontott létszámát,
7) igazolás a 2007/2008-as tanévre a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Központi Tanácsa felé befizetett tagdíjról (tag/2,- Sk).

5. A pályázat által nem támogathatók

5.1. Azok a jogi és természetes személyek, akiknek tevékenysége nem egyezik a „Pályázati felhívás“ 1. pontjának 1.1. és 1.2. bekezdése értelmében megfogalmazott tevékenységi körrel.
5.2. Azok a jogi és természetes személyek, akik pályázatuk kiegészítésére, jogosultságuk igazolására való felszólításnak nem tesznek eleget vagy nem teljesítik a „Pályázati felhívás“ feltételeit.
5.3 Azok a jogi és természetes személyek, akik a „Megállapodás“ értelmében a „Pályázati felhívás“ által meghatározott időpontig nem, vagy egyáltalán nem számolnak el az előző évi célösszeg felhasználásáról, vagy akikkel szemben bírósági úton folyik a pályázati céloknak nem megfelelően felhasznált célösszeg visszaigénylése.


6. A pályázatok leadási határideje, elbírálása és az elszámolás

A pályázatokat a Pályázati Felhívás megjelenését követően folyamatosan veszi át és bírálja el a PPA Kuratóriuma.
Mivel a támogatás tanévre szól, így a pályázatok leadásának végső határideje 2008. február 29. A leadási határidő betartását a postai küldeményen található feladási időpont igazolja.
A pályázat elbírálása az átvételtől számított 30 nap, amennyiben a pályázat nem szorul kiegészítésre. A kiegészítést vagy pótlást a pályázó a felszólítást követő 15 napon belül köteles az alapítvány részére megküldeni. Ebben az esetben az elbírálás a kiegészítés átvételétől számított 30 nap.
A SZMSZSZ alapszervezetei a támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolás leadásának végső határideje az aktuális év szeptember 30. Amennyiben az elszámolás a jelzett időpontig nem történik meg, a kedvezményezett kötelezhető a támogatásként megítélt és átvett teljes összeg visszatérítésére, egyben a támogatott megfosztja önmagát a következő évi támogatás odaítélésének lehetőségétől.
A felhívás 1. pontjának 1.2. bekezdésében megjelölt támogatásra jogosult személyek elszámolási kötelezettségétől az alapítvány eltekint.

7. Pályázatok benyújtási címe:

Nadácia Pázmány Péter Alapítvány Nadácia Pázmány Péter Alapítvány
Alapítványi Iroda Nadačná kancelária
P.O.BOX 222 P.O.BOX 222
Kodály Zoltán u. 2367/49 Zoltána Kodálya 2367/49
924 01 Galánta 924 01 Galanta


További tájékoztatást nyújtanak a PPA Alapítványi Irodájának alkalmazottjai és az SZMSZSZ központi irodája (Takács Zsuzsanna – 0908734971; ztakacs@idtech.sk; Rigó Magdolna – 0907797214; rigo.magdolna@freemail.hu ). Információkkal szolgálnak továbbá a pazmany@szmpsz.sk e-mail címen, valamint a Pedagógusszövetség www.szmpsz.sk és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének www.szmszsz.sk honlapján. 
Ha tetszett a cikk, ossza meg másokkal is!  Hírkereső
 Keresendő szó
 

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::