Hírek: élet az oktatási intézmények falain belül  
 
 
A suli.sk portál hírei

Tavaszi Szakmai Napok 
Tavaszi Szakmai Napok
Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt SZMPSZ ASZ Elnöke! Kedves Kollégák!
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Regionális Pedagógiai Központja 2011. májusában két szakmai továbbképzést szervez Komáromban.

Az elmúlt években a szakmai találkozások az óvoda/iskola nevelő-oktató munkájának minőségi javulását, a pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítását, valamint az emberi kapcsolatok és a saját élményen alapuló tapasztalatszerzés bővítését szolgálták.

Májusi programjainkat a kollégák szakmai igényei alapján állítottuk össze.
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy a szakmai rendezvényekre szóló felhívást és jelentkezési lapot szíveskedjék eljuttatni a kollégáknak.
PROGRAM
Vizuális nevelés és múzeumpedagógia
2011. május 13.  péntek 8:30 – 16:00 
 
A képzés célja:
A gyermekközpontú szemlélet a vizuális nevelésben fontossá  teszi az érzelmi intelligencia kialakítását és fejlesztését napjaink sivár, fogyasztói szemléletével ellentétben. A gyerekek a múzeumban egy-egy foglalkozás során különféle tárgyakkal kerülnek kapcsolatba, és a múzeumpedagógus feladata pedig az, hogy a helyesen megválasztott módszerekkel megvalósítsa a közvetlen tapasztalatokon nyugvó tanulást. A múzeum, mint a vizualitás  szellemi terének kihasználása az alkotásra.
A képzés rövid tartalma:
•9,00 – 10,30 gyakorlati rész a komáromi Duna Mente Múzeumban
•11,00 ebéd, Klapka vigadó
•12,00 – 16,00 olyan képzőművészeti technikák bemutatása, amelyek könnyen alkalmazhatók a kooperatív alkotások elkészítéséhez. A technikák gyakorlatban való kipróbálása, amelyeket a diákokkal mind a délelőtti és délutáni foglalkozásokon is könnyen lehet alkalmazni
A foglakozás vezetője: Török Zita és Kiss Papp Csilla művésztanárok, (Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu)
Célcsoport: osztálytanítók, nevelők, óvónők
Foglakozási órák száma: 8 óra;  8.30 – 16.00
Helyszín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza, Komárom, Fürdő utca 6.
Jelentkezési határidő: 2011. május 5.

AZ ÉLET ISKOLÁJA
2011. MÁJUS 27. PÉNTEK  8:30 – 16:00 
TEHETSÉGGONDOZÁS – HASZNÁLHATÓ TUDÁS – FELZÁRKÓZTATÁS 

A képzés (műhelymunka) célja:
A non-formális tanulási platformok jelentőségének alátámasztása, megerősítése. Néhány non-formális tanulási platformon hatékonyan működtethető „tanulás” szervezési eljárás közös értelmezése.
A képzés rövid tartalma:

Az Európai Unióban – de valójában szerte a világban – egyre hangsúlyosabban jelenik meg az oktatással foglalkozó szakmai anyagokban a non-formális tanulási platformok, környezet jelentőségének hangsúlyozása. Ennek oka, hogy egyre több kutatási eredmény támasztja alá azt, hogy a munka világában döntően olyan tudásokat, kompetenciákat alkalmazunk, elsősorban olyan tudásokkal, kompetenciákkal boldogulunk, amit nem hagyományos iskolai, tanórai környezetben szereztünk. A műhelymunka során a különböző kutatási eredmények megvitatása mellett a saját tapasztalatink felhasználásának megvitatásával megpróbálunk közös nevezőre jutni, ezeknek a non-formális platformoknak a jelentőségét, helyét illetően.
Megnézünk, megvitatunk néhány gyakorlati módszert, melyek nem a hagyományos tanórai keretek között próbálnak használható elméleti és gyakorlati tudást átadni, rögzíteni. Ezek közös tulajdonsága, hogy a gyerekek tevékenységére épít. Ezekben a tanítási-tanulási folyamatokban a pedagógus szerepe átértékelődik egyfajta facilitátor, koordinátor szerepre.
•A feldolgozásra kerülő módszerek:
•Egyéni tanulási utak kialakítása
•Kooperatív technikák, team munka
•Projektmódszer
A foglakozás vezetője: Mandák Csaba közoktatási szakértő, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, Budapest
Célcsoport: osztálytanítók, nevelők
Foglakozási órák száma: 8 óra;  8.30 – 16.00
Helyszín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza, Komárom, Fürdő utca 6.
Jelentkezési határidő: 2011. május 5.
Tisztelettel kérjük az érdeklődőket, hogy a mellékelt visszajelző lapot május 5-ig szíveskedjenek visszaküldeni a következő elérhetőségek valamelyikére:
Postai úton: SZMPSZ, P.O.BOX 49., 945 01 Komárno
Fax.: 035 7714 756
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk
A résztvevőknek ebédet biztosítunk, az ebéd ára 2,00 EUR, amelyet a képzés napján a helyszínen kell befizetni.
 
Ha tetszett a cikk, ossza meg másokkal is!  Hírkereső
 Keresendő szó
 

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::