Pedagógusok és a suli.sk  
 
Hírek

Tanulmányi versenyek 2011/2012 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tanulmányi versenyek 2011/2012
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tanulmányi versenyek
2011/2012

 
Tisztelt Kollégák!

A szlovákiai magyar közösség kultúrája megőrzésének és fejlesztésének bölcsője a magyar iskola. Az iskoláinkban folyó nevelő-oktató munka minőségének folyamatos emelése esélyt teremt arra, hogy gyermekeink anyanyelvüket és identitásukat megőrizve váljanak Szlovákia egyenjogú és egyenrangú polgáraivá.
Az oktatási intézményeink falai között folyó munka eredményességének és hatékonyságának egyik mutatója a tehetségmentés és gondozás, a tanulók helytállása a tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön, ifjúsági seregszemléken. Az SZMPSZ állandó versenyei sorában szerepel a Kincskereső verseny is, mely példázza a tehetségekre való figyelést. Az új iskolai évben a TUDOK verseny a tudományos diákkörök bemutatkozásának lehetőségét biztosítja, a tehetséges gyermekek kutatását ösztönzi. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége évek óta teret biztosít a tehetségesek felfedezéséhez, a megmérettetéshez. Az SZMPSZ szervezésében, társ-szervezésében vagy támogatásával elkészült a 2011/2012-es tanévben szerveződő országos verseny és műveltségi vetélkedők terve.

Programfüzetünk a meghirdetett versenyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat (a verseny célja, lebonyolításának módja, helyszíne, időpontja, a versenybe való jelentkezés ideje, a szervező neve, ...) tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Kollégákat, éljenek a felkínált lehetőséggel a tehetségek felkutatása és fejlesztése érdekében. Kapcsolódjanak be a versenyekbe, teremtsenek lehetőséget tehetséges fiataljainknak, hogy megmutathassák rátermettségüket, megtanulják a szereplés adta önmegvalósítást. Nemes munkájukhoz erőt, egészséget, sok sikert kívánunk.

Ádám Zita

Komárom, 2011. szeptember
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
 „Kárpát-medence 2012”
Rejtőzködő értékeink nyomában Földrajzverseny alap- és középiskolás diákok számára

 
A verseny célja: A Kárpát-medence földtörténeti, természet- és társadalomföldrajzi értékeinek megismerése, a magyarságtudat erősítése.
 
A verseny lebonyolítása:
-           I. forduló: regionális versenyek
-           II. forduló: nemzetközi verseny, amelyet a győztes tanulók egy hetes táborozása követ. A táborok helye állandóan változik, magyarországi és határon túli területen.
 
Kategóriák:
-           1. kat. alapiskola 6 – 9. évfolyam
-           2. kat. középiskola 1 – 4. évfolyam
 
I. regionális forduló
 
Időpont: 2012. június
Helyszín: Gúta, Corvin Mátyás Alapiskola
Nevezési díj: 2,00 €/fő
A verseny formája: egyéni verseny
 
A verseny menete:

-           1. írásbeli forduló – tesztfeladatok megoldása, térképismereti feladat
-       2. szóbeli forduló – egy tetszőleges, az adott témakörhöz kapcsolódó 3 – 5 perces beszámoló. A versenyzők számítógépes prezentáció segítségével tartják meg beszámolójukat. A beszámoló rövid kivonatát 2012. június 1-ig kell elküldeni a szervező címére.

A nevezhető tanulók száma iskolánként legfeljebb

-           3. A sikeres versenyzők könyvjutalomban részesülnek. Az egyes kategóriák 1-3. helyezettje részvételt nyer a verseny augusztusban megrendezendő Kárpát-medencei nemzetközi döntőjére és az azt követő táborozásra.
 
A jelentkezés határideje: 2012. május 4.
(A távolabbról érkezők számára igény esetén szállást biztosítunk.)

Szakirodalom: a benevezett tanulók számára később pontosítva

A verseny szervezője:

Mgr. Szabó Andrea, Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, 946 03 Kolárovo tel.: 035/7771 361, e-mail: szaboandreanak@gmail.com
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny az alapiskolák 7-8., illetve a nyolcosztályos gimnáziumok 3-4. osztályos tanulói részére

 
A verseny célja: Anyanyelvünk ápolása; a helyesírási készség és kultúra fejlesztése; az anyanyelv szeretetének erősítése.
 
A verseny lebonyolításának módja: A verseny egyéni és két kategóriában zajlik:

-           I. kategória - az alapiskola 7. és a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamának tanulói
-           II. kategória - az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 4. évfolyamának tanulói
 
A verseny menetrendje:
 
1. Iskolai fordulók ideje: 2012. január 15-ig (feladatlapot az iskola állít össze) Az iskolai fordulók győzteseinek nevét: 2012. január 20-ig küldjék el Csicsay Sarolta címére.
2. Regionális fordulók (az iskolai versenyek 1. és 2. helyezettjei részvételével; azok

az iskolák, ahol 3 párhuzamos osztály van, 3 tanulót küldhetnek) ideje: 2012.
február 15., 9.00 óra
Társszervező: az SZMPSZ illetékes területi választmánya.
 
3. Országos döntő (amelyen a regionális versenyeken legtöbb pontot elért tanulók vehetnek részt), ideje és helye: 2012. április 20., 8.30 óra, Érsekújvár

Társszervező: az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmánya, Czuczor Gergely MTNY Alapiskola
 
A verseny főszervezője: Csicsay Sarolta és Ádám Zita, tel.: 036/ 7511 518 (otthon az esti órákban) e-mail: csicsay.sarolta@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2011. december 16-ig.
 
A bejelentkezést elegendő egyszerű e-mailként megírni; kérem feltüntetni az iskola és a felkészítő tanár nevét, elérhetőségét: pontos e-mail cím, telefonszám (a körzetszámot is kérem).
Későbbi információk a www.szmpsz.sk honlapon lesznek.
A regionális forduló nevezési díja tanulónként 2,00 €.
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny az alapiskolák 7. - 9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. - 4. évfolyamos tanulói részére
 
A verseny célja:
A komplex környzettudatos szemlélet kialakítása és elmélyítése, a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség kialakítása, a környezetünkért érzett közös felelősség felébresztése, valamint a tehetségfejlesztés.
 
A verseny ismeretanyaga: ember a természetben és a Földünk - környezetünk, kiegészítve környezetegészségügyi, -védelmi, valamint földrajzi ismeretanyaggal.
 
A verseny lebonyolításának módja:A verseny csapatverseny, a csapat három tagból áll.
 
A verseny menetrendje:
 
1. Iskolai fordulók ideje: 2012. február első hete Feladatlapot az iskola a nevezés után kapja meg. A legjobb teljesítményt nyújtó csapatok meghívást kapnak az össz-szlovákiai fordulóra. (Az SZMPSZ fenntartja a jogot, hogy nagy számú csapat jelentkezése esetén regionális fordulókat szervezzen 2012 márciusában.)
2. Szlovákiai döntő ideje: 2012. április közepe, Gúta
 
A verseny összetevői:

-           írásbeli teszt; fő témakörök: nemzeti parkok Szlovákiában és Magyarországon; környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések
-           plakát A1-es méretben – a feldolgozandó téma tetszőleges technikával. A plakát témáját a nevezett iskoláknak az iskolai fordulók lebonyolítása után közöljük.
-           szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi, környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása, megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás, szemléltetés számítógépes prezentációval vagy plakáttal is lehetséges.

3. A Győrben megrendezésre kerülő Kárpát-medencei döntőre a Szlovákiai döntő két legjobb csapata jut ki 2012 júniusában. A cikkekből, könyvekből a tanulók életkorához igazodó, a tananyaghoz köthető ismeretek, információk az elsődlegesek!
 
A verseny szervezői:
Bagita Judit - Gúta, II.Rákóczi Ferenc AI, ul. Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo, tel.: 035 777 1362, e-mail: iskola.rakoczi@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2012. január 27.
A szlovákiai válogató nevezési díja tanulónként 2,00 €.
 
Ajánlott irodalom:

• Természetbúvár cikkei (2011./3 és 2011/4. számokból).
• Környezetünk és mi (tankönyv)
• Földrajz 7. évf. II. rész
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
KINCSKERESŐK VI.
helyi értékeket kutató diákok konferenciája

 
Cél: A szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka készítése tetszés szerint választható témakörben (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, földrajz, természetvédelem, gazdaságtörténet, építészet vagy további, itt nem szereplő témakörökben). A helyi értékek bemutatása 10 perces előadás keretében, számítógépes vetítés (pl. PowerPoint) segítségével. (Az előadáshoz tárgyi emlékek bemutatása is kapcsolódhat.)
 
Célcsoport:
-            I. kategória: az alapiskolák 5–9. és a nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. évfolyama
-           II. kategória: középiskolások
 
Feltételek:

Jelentkezhetnek szlovákiai diákok, egyének vagy csapatok (maximum 2 fő!), bármely szabadon választott témával. A pályamunkákat magyar nyelven kell elkészíteni és bemutatni! A munkák elkészítéséhez hasznos tanácsok találhatók a www.kutdiak.hu honlapon (pl. a GYIK – gyakori kérdések menüpont alatt). A számítógépes feldolgozás (pl. PowerPoint) végén fel kell tüntetni a forrásanyagot (a szakirodalom pontos bibliográfiája, saját gyűjtésnél az adatközlő/k/ neve, szül. éve, lakcíme, ha a téma megkívánja, vallása, mestersége).
A pályázat sikerét segíti elő, ha a pályázó tanácsért fordul a közeli múzeumhoz, levéltárhoz vagy a környezetében élő helytörténészekhez.
 
Jelentkezés:
 
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lapon lehet – letölthető az SZMPSZ honlapjáról: www.szmpsz.sk, – amelyhez csatolni kell a pályamunka 1-2 oldalas összefoglalását és a forrásanyagot.
Jelentkezési határidő: 2010. október 8.
Országos konferencia: 2010. október 21–22.

A jelentkezési lapokat és az összefoglalót postán és elektronikus levélben kell
eljuttatni a következő címre:
 
Szanyi Mária, Revolučná štvrť 970/17, 92401 Galanta e-mail: szanyi.maria@gmail.com

További információk: Szanyi Mária, 􀀀 031 / 780 4864, 􀀀0911 451 024

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
TUDOK 2011 szlovákiai országos konferenciája, Dunaszerdahelyen a Vámbéry Ármin Alapiskolában Súťaž mladých prírodovedcov
 
Cél: A Szlovákiában magyarul tanuló diákok tehetségének kibontakoztatása a humán és természettudományokhoz kapcsolódó szakterületeken; segíteni szülőföldünk kulturális értékeinek, helyi hagyományainak, művészettörténeti, irodalmi és természettudományos múltunk felkutatását; a tudományos diákkörök működésének támogatása iskoláinkban, diákjaink bekapcsolása a nemzeti és nemzetközi tudományos diákköri konferenciák rendszerébe.
A megszólított diákok köre: A Szlovákiában magyarul tanuló középiskolások, elsős egyetemisták, a magyar tanítási nyelvű alapiskolák nyolcadikos és kilencedikes, illetve a nyolcéves gimnáziumok ennek megfelelő évfolyamaiba járó diákok (egyénileg vagy maximum kétfős csoportban). A benevezők csak egy előadással versenyezhetnek.
A verseny feltételei: Saját kutatásra alapozott, szabadon választott témájú szakdolgozat készítése írásban, és bemutatása magyar nyelven (előadás 10 percben, 5 perces vitával), elektronikus adathordozók, fotók, hanganyag, poszter, térkép stb. segítségével, a zsűri és a nyilvánosság előtt. A beérkező nevezések (előadások témája) alapján szekciókat állítunk össze, ahol szakértő zsűri értékeli az elhangzott előadásokat. A zsűri által értékesnek minősített dolgozatok szerzői jutalomban részesülnek. Ugyanakkor a rangos zsűri által minősített legjobb pályamunkák továbbjutnak a Magyarországon megrendezendő döntőre, a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájára.
 
A kutatás, pályamunka eredményeit tartalmazó - maximum 20 oldalas - dolgozatot 3 példányban szükséges eljuttatni 2011. november 11-ig a következő címre: ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul.2094/2 929 01Dunajská Streda – TUDOK 2011

- Javasolt témakörök:
- Természettudomány
- Társadalomtudomány
- Biológia
- Irodalom
- Kémia
- Történelem
- Fizika
- Művészettörténet
- Egészségügy
- Helytörténet
- Földrajz (természet-és társadalomföldrajz)
- Néprajz
- Matematika
- Építészet, műemlékvédelem
- Számítástechnika
- Nyelvészet, nyelvjárások
- Környezetvédelem, környezeti kémia
- Szociológia
- Természetvédelem, ökológia
- Pedagógia
- Műszaki tudományok
- Pszichológia
 
A témaválasztásban segíthet a http://kutdiak.hu honlapról letölthető mentorok listája, ahol a mentorok neve mellett a kutatási területeik is megtalálhatók.
A munkák elkészítéséhez hasznos tanácsok találhatók a www.kutdiak.hu honlapon a fontos információk, illetve a GYIK (gyakori kérdések) almenü alatt.
 
A jelentkezés határideje és formája: Minden régió TUDOK versenyére azonos, ezért az eddigi gyakorlatnak megfelelően a www.kutdiak.hu honlapon keresztül lehet jelentkezni (regisztrálni) a szlovákiai versenyre is. A jelentkezési határidő 2011 októberében lesz, a pontos időpontot a www.kutdiak.hu honlapon kell figyelni. Csak azok az alap- és középiskolás diákok szerepelhetnek, versenyezhetnek a konferencián, akik a fenti honlapon sikeresen regisztráltak és feltöltötték munkájuk rezüméjét.
 
Időpont: 2011. november 24 – 25.
Helyszín: Dunaszerdahely, Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav u.2094/2.
További információk: A www.kutdiak.hu és a www.szmpsz.sk honlapokon és a szervező iskola címén: PaedDr.Masszi János, igazgató, Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahely, tel.: 031 552 53 85, e-mail: mj@vambery.eu
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
Mesevilág
 
Gyermek színjátszó- és bábcsoportok regionális vetélkedőjea Nagykürtösi, Érsekújvári és a Lévai járás magyar intézményei részére

 
A résztvevők köre: alapiskolás korú tanulók; alapiskolák, illetve kultúrközpontok mellett működő csoportok.
A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, tehetséggondozás; a régióban működő színjátszó- és bábcsoportok bemutatkozási lehetőségének megteremtése; a csoportvezetők szakmai fejlesztése; lehetőség a Duna Menti Tavasz országos fordulójába való bejutásra.
A verseny lebonyolításának módja:

- színjátszócsoportok bemutatkozása (max. 25 perc)
- bábcsoportok bemutatkozása (max. 15-20 perc)
- a csoportok értékelése, besorolásuk arany, ezüst, bronz sávba
- szakmai tanácsadás
 
A verseny időpontja: 2012. május - Léva
Helyszín: lévai Družba kutúrközpont színházterme
 
A verseny szervezője:

Lészkó Katalin, Juhász Gyula AI, Léva; tel.: 036-6221565 mobil: 0918 346975
e-mail: jgymtnya@post.sk
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
Kaszás Attila Versmondó Fesztivál
 

az alapiskolák alsó, felső tagozatos és a nyolcosztályos gimnáziumok
1- 4. évfolyamos tanulói számára
 
A verseny célja:

A komáromi Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom Város, a Városi Művelődési Központ és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2012-ben Jókai Napok kísérő rendezvényeként meghirdeti az V. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált. Kaszás Attila, a sajnálatosan fiatalon elhunyt kiváló színművész ünnepelt színészként is büszkén vállalta felvidéki magyarságát, gyökereit, példaként szolgálva minden feltörekvő tehetséges fiatalnak. Az ő emlékének szentelt versmondó fesztivál célja ráirányítani a figyelmet hazai tehetségeinkre.

A versenyt két kategóriában rendezzük meg:
- I. kategória: az alapiskolák 1-4. évf. tanulói
- II. kategória: az alapiskolák 5-9. évf. tanulói, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok 1.-4. oszt. tanulói
- III. kategória: középiskolák 1-4. oszt. tanulói
 
A versmondók két költeménnyel készülnek:

- egy kötelezően választott Weöres Sándor-verssel,
- egy tetszés szerinti költeménnyel.

Mindkettőt elmondják, majd a versenyzőket teljesítményük alapján a zsűri minősítő sávokba (arany, ezüst, bronz) sorolja. Az eredményhirdetésre a Jókai Napok záróünnepségén kerül sor.
 
A jelentkezés határideje: 2012. április 16.
A jelentkezési lap letölthető: az SZMPSZ honlapjáról: www.szmpsz.sk
Az országos döntő helyszíne: Komárom
 
A verseny főszervezői:

Vörös Mária – Ibolya Jolán, tel.: 035 7720119 (iskola), ZŠ s VJM, Ulica mieru, 945 01 Komárno, e-mail: zsulmierukn@gmail.com
A verseny nevezési díja az országos döntőn tanulónként 2,00 €

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
Jókai és kora műveltségi vetélkedő az alapiskolák felső tagozatos és a nyolcosztályos gimnáziumok 1-4. évfolyamos tanulói számára
 
A verseny célja: Jókai életművének újrafelfedezése a diákokkal, az olvasás megszerettetése, rendszeres olvasóvá nevelés.
A verseny lebonyolításának módja: A vetélkedőbe háromtagú csapatok kapcsolódhatnak be.
A vetélkedő fordulói: iskolai és országos döntő.
A jelentkezés határideje: 2011. december 9.
Az iskolai forduló határideje: 2012. február 29.
Az országos döntő határideje: 2012. május

Az országos döntő helyszíne: Komárom, Jókai Mór Alapiskola
 
A verseny főszervezői: Vörös Mária – Ibolya Jolán, tel.: 035 7720119 (iskola)
ZŠ s VJM, Ulica mieru, 945 01 Komárno, email: zsulmierukn@gmail.com
A verseny nevezési díja az országos döntőn tanulónként 2,00 €

Ajánlott irodalom:

• Jókai Mór: Egy magyar nábob c. regénye és az író életrajzával kapcsolatos alapiskolai tananyag
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
OLVASNI JÓ! – Fekete István: Tüskevár országos irodalmi-történelmi vetélkedő az alapiskola felső tagozatos tanulói számára

 
A verseny célja: Az olvasás megszerettetése, a rendszeres olvasóvá nevelés, irodalmi hagyományaink ébren tartása; a regény üzeneteinek, szövegének felfejtése, kreatív megközelítés.
A verseny lebonyolításának módja: A vetélkedőbe háromtagú csapatok kapcsolódhatnak be.
A vetélkedő fordulói: iskolai, regionális és országos döntő.

Elegendő számú csapat bekapcsolódása esetén lesz regionális forduló.
 
A verseny főszervezője: Csúsz László - tel.: 0908 948185, J. Bodona 12/147., 979 01 Rimavská Sobota,e-mail: csuszladislav@rsnet.sk
 
A jelentkezés határideje: 2011. december 17.
Az iskolai forduló határideje: 2012. március
Az országos döntő határideje: 2012. május
Az országos döntő helyszíne: Rimaszombat
 
Az országos döntő nevezési díja tanulónként 2,00 €.

Ajánlott irodalom:

• Fekete István: Tüskevár
 
Ha tetszett a cikk, ossza meg másokkal is!  Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetsége

Zoltána Kodálya 777
924 01 Galánta
Telefon: +421 (0) 35 771 3572

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::