Melyik alapiskolába iratta gyermekét?  
Pongrácz Ágoston Alapiskola Negyed
 
Iskolánk

„A leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik”.
/ Konfucius/

Iskolánk küldetése nemcsak az, hogy tanulóink elsajátítsák a helyes tanulás módszereit, hanem elősegítse kibontakoztatni önállóságukat, fejlessze személyiségüket. Az oktató-nevelőmunka összhangban van a hazaszeretet, humanizmus, demokrácia alapelveivel. Erkölcsi-, esztétikai-, lelki-, testi- fejlődést biztosít minden tanulója számára. Mivel falunk nemzetiségi összetétele vegyes, fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink tisztelettel, megbecsüléssel viseltessenek a más nemzetiségűek iránt. Célunk kinevelni egy olyan generációt, amely büszke hazájára, anyanyelvére, nemzetiségére.

Iskolánk múltja és jelene

Iskolánk a Vágsellyei járás legszélső községében, a Vág folyó mentén, Negyeden található. 2001. decemberében felvettük Pongrácz Ágoston, néhai katolikus plébános nevét, akinek köszönhetően a 19. században falunkban már külön vált a jegyzői és tanítói hivatás. Környékünkön kevés egyházi személyiségről van tudomásunk, aki az 1848-as eseményeket magáévá téve az egyszerű falusi nép támogatását elnyerve és annak élére állva, vállalta a bizonytalan jövő esetleges meghurcoltatásait. Méltóképp viseljük nevét, és tetteire büszkék vagyunk. Létrehoztuk a Pongrácz-díjat, melyet azon kilencedikes tanuló nyerhet el, aki az alapiskolai tanulmányait kitüntetéssel fejezte be, és magaviseletével, szorgalmával, egyes versenyeken elért eredményeivel kiérdemli ezen kitüntetést. A Pongrácz-díj nemcsak elismeréssel, hanem pénzjutalommal is jár, melyet falunk szervezetei adományoznak.

Iskolánk logója a nemesi származású Pongrácz család- és Negyed község címerének összeolvasztásából jött létre. Katona Zoltán munkája.

Iskolánkat jelenleg 146 tanuló látogatja 10 osztályban, 15 pedagógus felügyelete alatt. Mindennapi teendőink mellett igyekszünk részt vállalni falunk kulturális életéből, bekapcsolódni számos meghirdetett rendezvénybe, versenybe. Ezzel is öregbítjük iskolánk hírnevét. Hogy hallassunk is magunkról tágabb környékünkön, minden félévben megjelentetjük iskolaújságunkat, melynek címe: Gallyacska. Szerény kivitelű, de nagyon tartalmas kiadvány, mely nemcsak beszámolókat tartalmaz, hanem iskolánk ifjú tollforgatóinak ad lehetőséget munkáik bemutatására.
Tanulóink igényei kielégítésére 15 szakkört működtetünk, melyeket előszeretettel látogatnak. A kisebb tanulók számára biztosított a napközis foglalkozás két csoportban.
Nem telhet el úgy hét a Pongrácz Ágoston Alapiskolában, hogy valamilyen rendezvényre, versenyre, megemlékezésre ne kerüljön sor.

Pongrácz Ágoston Alapiskola Negyed

Negyed 964
925 85 Negyed
Telefon: 031/7794068

Legújabb cikkek
Shakespeare nyomában - Színházi vetélkedő
2016-11-22 14:42 | admin
DOMESTOS verseny
2015-09-21 21:30 | K.Zs.
Közlekedési pálya
2015-09-21 20:21 | )K.Zs.

Hirdetés Állásbörze Partnerek
JMK media & productions, s.r.o. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Pázmány Péter Alapítvány

 
 
 
  :: © 2010 REGIONIS polgári társulás, Minden jog fenntartva ::